Basis verzekerde voetzorg

Voetzorg vanuit de basisverzekering, hoe zit dat nu precies?

Vanaf 2023 krijgen mensen met een vergroot risico op voetulcera basis verzekerde voetzorg. De voorwaarde voor deze vergoeding is dat er een individueel zorgplan is opgesteld door de podotherapeut. De podotherapeut stelt dit plan op middels een voetscreening, uitsluitend op verwijzing van een huisarts of medisch specialist.

Belangrijk om te weten:
• U heeft een verwijzing nodig van uw behandelend arts.
• Op de verwijzing moet uw ziekte of aandoening vermeld staan, waarom u in aanmerking komt voor basisverzekerde voetzorg.
• Op de verwijzing moet een sims/risicoclassificatie staan (1 t/m 3).
• Bij basisverzekerde voetzorg moet u, afhankelijk van uw risicoprofiel, regelmatig op controle komen bij de podotherapeut.

Heeft u hier vragen over? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Voetzorg