Medisch pedicure

Medisch pedicure

Onze medisch pedicure Henriët heeft ruim 25 jaar ervaring. Zij is gespecialiseerd in het behandelen van risico voeten bij diabetes mellitus en reuma. De medisch pedicure behandelt verschillende klachten aan de huid of nagels van uw voeten. Daarnaast geeft zij adviezen over de verzorging van uw voeten en controleert ze de staat van de voeten. Soms is het nodig u door te verwijzen naar een andere zorgverlener zoals de huisarts of de podotherapeut.

Behandeling

De medisch pedicure behandelt klachten aan uw huid of nagels van uw voeten. Hierbij kunt u denken aan onder andere:

  • ingegroeide nagels
  • kalknagels
  • overmatig eeltgroei
  • likdoorns
  • wratten

Staat uw klacht er niet bij? Neem contact op voor meer informatie.

Diabetische voetzorg

Wanneer u diabetes mellitus heeft kunt u door de podotherapeut worden doorverwezen naar de medisch pedicure voor medisch noodzakelijke voetzorg. Deze voetzorg heeft als doel diabetische voetulcera te voorkomen. De podotherapeut stelt een individueel behandelplan op waarin vermeld staat om de hoeveel weken u gezien moet worden door de medisch pedicure. Ook staat in dit behandelplan wat onder de medisch noodzakelijke voetzorg valt. Wanneer u een uitgebreide voetbehandeling krijgt dient u een cosmetische bijdrage te betalen. Dit wordt vooraf met u besproken.

De reumatische voet

Bij veel vormen van reuma zijn er klachten aan de voeten. Wanneer er een vergroeiing is van een gewricht kunnen er al overmatige drukpunten ontstaan wat tot eelt en likdoorns leidt. Tevens hebben mensen met reuma vaak moeite met het knippen van de nagels, zeker wanneer de nagels verdikt zijn.

De medisch pedicure kan een oplossing bieden. Zij geeft naast het behandelen van uw voeten ook advies en tips waardoor u minder klachten kan hebben.

Kwaliteit

Onze gediplomeerd medisch pedicure is aangesloten bij ProVoet, de brancheorganisatie voor pedicures. Ook staat zij geregistreerd in het kwaliteitsregister van pedicures ProCert. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring als pedicure en volgt regelmatig bij- en nascholing om op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen en om nieuwe kennis op te doen.