Vergoedingen

Vergoedingen

Orthopedische hulpmiddelen  worden vergoed vanuit de basisverzekering wanneer er sprake is van een chronische aandoening en een verwijzing van de huisarts of medisch specialist aanwezig is. In enkele gevallen behoort het verstrekken van orthopedische hulpmiddelen  bij de behandeling van het ziekenhuis en dient het ziekenhuis te betalen voor de hulpmiddelen. Uw orthopedisch adviseur kan u verder informeren.

Ook kunnen orthopedische hulpmiddelen op eigen kosten worden aangeschaft. In sommige gevallen is dat voordeliger dan wanneer u eerst naar de specialist moet voor een verwijzing. Informeer naar de prijzen en mogelijkheden.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk om na te gaan of u recht heeft op vergoeding en om zorg te dragen voor de juiste verwijzingen, anders kunnen wij uw declaratie niet verwerken.

Orthopedische hulpmiddelen behoren volgens de zorgverzekeringswet tot de medisch specialistische zorg. Dit betekent dat het eigen risico van de basisverzekering kan worden aangesproken. Het eigen risico is de totale bijdrage die u betaalt voor alle medisch specialistische zorg die u in een kalenderjaar ontvangt. Voor 2020 bedraagt het minimum eigen risico € 385,-.