Vergoedingen

Vergoedingen

Wij hebben met alle Nederlandse zorgverzekeraars contracten afgesloten, dus ook met uw zorgverzekeraar.

Vanuit de basisverzekering
U krijgt een orthopedisch hulpmiddel vergoed vanuit de basisverzekering wanneer u een verwijzing van een medisch specialist heeft waar een chronische indicatie op vermeldt staat wat aangeeft dat u het hulpmiddel langdurig nodig heeft voor dagelijks gebruik. In enkele gevallen betaalt het ziekenhuis de rekening. Bijvoorbeeld als u geen chronische indicatie heeft voor een orthopedisch hulpmiddel, maar het hulpmiddel onderdeel is van het behandelplan van de medisch specialist.

UWV
Heeft u een visuele, auditieve of motorische handicap, maar kan u wel werken? Dan kunt u via het UWV aanvraag doen voor vergoeding voor een bepaalde voorziening of hulpmiddel, zoals orthopedische schoenen. Ook als u geen uitkering van het UWV ontvangt.
Op de website van het UWV kunt u het aanvraagformulier downloaden en invullen. Het is belangrijk dat u eerst uw aanvraag indient en wacht op goedkeuring voordat uw orthopedische schoenen afneemt.

Uitzonderingen
Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij een verwijzing van de medisch specialist niet noodzakelijk is, u geen vergoeding ontvangt vanuit de basisverzekering of waarbij u een eigen bijdrage moet betalen.

Orthopedische schoenen
Voor orthopedische schoenen geldt een wettelijke eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van het bedrag zelf moet betalen. Dit staat los van uw eigen risico. Dus ook als u uw eigen risico al volledig hebt gebruikt, betaalt u alsnog een eigen bijdrage. De eigen bijdrage in 2023 bedraagt € 63,- per paar voor kinderen tot 16 jaar. Vanaf 16 jaar en ouder bedraagt het € 126,- per paar.

Het kan zijn dat u uw eigen bijdrage aan uw zorgverzekeraar moet betalen of dat u, bij het ophalen van uw schoenen, uw eigen bijdrage rechtstreeks aan Centrum Orthopedie betaalt. Dit is afhankelijk bij welke zorgverzekeraar uw verzekerd bent. Een aantal zorgverzekeraars vergoeden de eigen bijdrage vanuit de aanvullende verzekering. Raadplaag uw zorgpolis, zodat u weet wat voor u van toepassing is.

Eigen risico
Orthopedische hulpmiddelen behoren volgens de zorgverzekeringswet tot medisch specialistische zorg. Dit betekent dat het eigen risico van de basisverzekering kan worden aangesproken.

Het eigen risico is de totale bijdrage die u betaalt voor alle medisch specialistische zorg die u in een kalenderjaar ontvangt. Voor 2023 bedraagt het minimum eigen risico € 385,-.