Vergoedingen

Vergoedingen

Podotherapie wordt veelal vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De vergoeding is afhankelijk van uw verzekeraar en pakket. Bij aanvullende zorg is er geen eigen risico van toepassing.

Podotherapie is direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijzing nodig heeft.

Indien u vergoedingen krijgt voor podotherapie en/of de medisch pedicure voor (diabetische) medisch noodzakelijke voetzorg, dan komt de vergoeding uit de basisverzekering, maar hiervoor wordt geen aanspraak gemaakt op uw eigen risico. Basis verzekerde zorg bij de podotherapeut wordt alleen vergoed met een verwijzing van uw huisarts of specialist.

Raadpleeg uw verzekeringspolis, of kijk op deze website voor het vergoedingenoverzicht podotherapie.